Grenswaarden

Paragraaf 3 geeft in artikel 4.3 van het Arbobesluit aan dat de wetgever grenswaarden voor chemische stoffen kan vaststellen. Die worden gepubliceerd in Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Voor stoffen waarvoor geen grenswaarde is vastgesteld dient de werkgever deze zelf vast te stellen. Deze grenswaarde moet zo zijn vastgesteld dat er geen schade kan ontstaan aan de gezondheid van medewerkers.

Print dit artikel