Technische Maatregelen: Planeetwals van extruders: aandrijving omkasten

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het omkasten van de aandrijving van planeetwalsen reduceert de geluidbelasting van medewerkers.