Technische Maatregelen: Hydraulische verstelling wals

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Een wals die hydraulisch versteld wordt, kan binnen een slag van de machine geopend worden. Dat is niet het geval bij een mechanisch systeem. Een snelle opening reduceert de kans op ernstig letsel bij een incident.