Technische Maatregelen: Automatische terugslag wals

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Indien de noodstop van een wals wordt gebruikt draait de wals direct een halve slag terug. Eventueel beknelde delen worden dan direct losgedraaid. NB als op dat moment iemand aan de onderzijde van de wals aanwezig is, kan hij in de wals getrokken worden.