Technische Maatregelen: Afstand tot wals

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Een van de manieren om een wals te beveiligen is door de medewerker afstand te laten houden tot de wals, door een constructie daarvoor aan te brengen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk.