Technische Maatregelen: Stoffen niet afwegen in opslagruimte

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Huid blootstelling

Houd werkplek en opslagruimte gescheiden.