Technische Maatregelen: Stoffen niet afwegen in opslagruimte

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Houd werkplek en opslagruimte gescheiden.