Technische Maatregelen: Stoffen niet afwegen in opslagruimte

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Houd werkplek en opslagruimte gescheiden.