Technische Maatregelen: Inzet balenpers met afzuiging

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Gebruik van een balenpers reduceert stofblootstelling tijdens het afvoeren van lege zakken. Een balenpers heeft als bijkomend voordeel dat deze de ruimte die lege zakken innemen reduceert en het afvoeren eenvoudiger en efficiënter maakt.