Technische Maatregelen: Afzuigen stapel lege zakken

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Het afzuigen van stapelplekken voor lege zakken van poeders of fijnstof, reduceert de stofblootstelling van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het afzuigen van een container waarin zakken, nadat ze geleegd zijn, opgeslagen worden.