Bron Maatregelen: Aanvoerbulkstoffen direct uit tankwagen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Huid blootstelling

Het aanvoeren van grondstoffen in bulk voorkomt dat medewerkers bij het handlen van grondstoffen worden blootgesteld.