Bron Maatregelen: Aanvoerbulkstoffen direct uit tankwagen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het aanvoeren van grondstoffen in bulk voorkomt dat medewerkers bij het handlen van grondstoffen worden blootgesteld.