Bron Maatregelen: Toepassen gesloten leidingsysteem hars

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Huid blootstelling

Het gebruik van een gesloten systeem elimineert de blootstelling aan dampen bij normale bedrijfsvoering.