Bron Maatregelen: Toepassen gesloten leidingsysteem hars

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan CMR- stoffen

Het gebruik van een gesloten systeem elimineert de blootstelling aan dampen bij normale bedrijfsvoering.