Bron Maatregelen: Installatie onder onderdruk

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan stof

Het creëren van onderdruk in de installatie voorkomt dat er stof(fen) uit de installatie kunnen lekken. Daarmee elimineert dit de blootstelling van medewerkers in normale bedrijfssituaties.