Technische Maatregelen: Kalander: adiabatisch koelen

Oplossingen | Hitte | Blootstelling aan hitte

Het adiabatisch koelen van de kalander reduceert de warmteafgifte naar de omgeving.